پارس پرواز ایرانیانپارس پرواز ایرانیان

اخذ ویزای کانادا

اخذ ویزای multiple کانادا تا آخر اعتبار پاسپورت

مدارک مورد نیاز برای ویزای دیداری کانادا:

مدارک مورد نیاز دعوت کننده:

 1. دعوتنامه با تاریخ و امضا
 2. کپی کارت اقامت دعوت کننده
 3. کپی اجازه نامه و یا سند ملکی منزل دعوت کننده
 4. گواهی کاری دعوت کننده یا آخرین فیش حقوقی
 5. گواهی حساب بانکی دعوت کننده
 6. ترجمه شناسنامه ایرانی دعوت کننده
 7. آخرین برگ پرداخت مالیاتی برای سال 2014 . T1 یا T4 یا Notice off Assessements

مدارک شناسایی و مالی مورد نیاز درخواست کننده:

 1. اصل + کپی رنگی گذرنامه جدید و قدیم (کپی از صفحه مشخصات ، تمامی صفحات ویزادار و مهر شده از جمله مهرهای ورود و خروج)
 2. اصل + کپی از تمام صفحات شناسنامه متقاضیان
 3. اصل+ کپی از تمام صفحات شناسنامه فرزندان مجرد
 4. اصل + کپی از گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان مجرد
 5. اصل + کپی رضایت نامه محضری پدر برای خروج فرزند زیر 18 سال به همراه مادرش
 6. اصل + کپی از تمام صفحات اسناد ملکی منگوله دار و غیر منگوله دار شامل مبایعه نامه ، قرارداد پیش خرید و غیره به نام متقاضی و یا همسر
 7. اصل + کپی اجاره نامه معتبر
 8. گواهی لاتین بانکی از حساب های سپرده کوتاه مدت و بلند مدت و پرینت سه ماه از حسابی که سود سپرده به آن واریز میشود.(به نام متقاضی یا همسر)
 9. گردش حساب سه ماهه و یا 6 ماهه از حساب های جاری و کارکرد دار متقاضی و یا همسر ایشان
 10. هر نفر دو قطعه عکس اندازه 4.5*3.5 (جدید، زمینه سفید، رنگی)

مدارک شغلی:

 1. اصل + کپی آخرین فیش حقوقی متقاضی و همسر ایشان
 2. اصل + کپی جواز کسب
 3. گواهی شغلی با قید سمت، حقوق و تاریخ شروع همکاری
** در صورت داشتن قرارداد کاری با شخص، سازمان یا شرکت اعم از دولتی و خصوصی گواهی مورد نیاز است

مدارک شرکت:

 1. اصل + کپی اساسنامه شرکت
 2. اصل + کپی روزنامه رسمی شرکت(آگهی تاسیس و آخرین تغییرات)
 3. اصل + کپی اظهارنامه ثبت شرکت
 4. آخرین لیست بیمه شرکت + برگ پرداخت
 5. پرینت گردش حساب سه ماهه یا شش ماهه شرکت
 6. آخرین برگه مالیاتی شرکت

13

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای توریستی کانادا

 • اسکن صفحاتی از پاسپورت جدید و قبلی ده سال اخیر که مهر یا ویزا دارند
 • ترجمه شناسنامه هر یک از متقاضیان.
 • ترجمه سند ازدواج(اگر زن و شوهر باهم اقدام میکنند)
 • تکمیل فرم درخواست ویزا(apllication form)
 • تکمیل فرم اطلاعات خانوادگی(family information)
 • یک قطعه عکس 4.5*3.5 جدید ، رنگی با زمینه سفید.
 • ترجمه سند ملکی در صورت موجود بودن
 • ترجمه مدارک شغلی (برای صاحبین مشاغل جواز کسب، روزنامه رسمی و آخرین آگهی تغییرات و تصمیمات ، پروانه طبابت ، پروانه نظام مهندسی و یا پروانه بهره وری لازم است، برای کارمندان نامه اشتغال به کار ، سه فیش حقوقی آخر و حکم کارگزینی و برای بازنشستگان حکم بازنشستگی باید ارایه شود)
 • گردش حساب سه ماهه آخر به لاتین که نشان دهنده مبلغ درآمد ماهیانه باشد و نامه تمکن ممهور به مهر برجسته امور بین الملل بانک.
 • دعوت نامه به همراه مدارک مالی و اقامت فرد دعوت کننده ( اسکن کارت اقامت یا پاسپورت کانادایی) یا رزرواسیون هتل.
 • رزرو بلیط رفت و برگشت به کانادا
*** تمامی مدارک فوق، باید به انگلیسی ترجمه رسمی شوند و به تائیدیه دادگستری برسند.